Zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej do klasy III

Bednarska Szkoła Realna

Odkryj realne możliwości

BSR to nowy typ liceum ogólnokształcącego, który oprócz tradycyjnych przedmiotów wprowadza edukację nastawioną na zdobywanie umiejętności praktycznych, przydatnych w życiu zawodowym.

170

uczniów i uczennic

57

nauczycieli i nauczycielek

2015

rok założenia

4

specjalizacje

Specjalizacje

Uczymy realnych kompetencji

Specjalizacje w liceum to zajęcia dodatkowe, które umożliwiają uczniom rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdobywanie umiejętności.

Artystyczna

 • świadomość obrazu – wiedza o sztuce i mediach;
 • klasyczne techniki plastyczne;
 • grafika rastrowa i wektorowa.

Multimedia

 • animacja komputerowa;
 • montaż filmowy;
 • film – realizacja różnych form filmowych i zarządzanie planem.

Techniczno-informatyczna

 • algorytmy i struktury danych;
 • programowanie w języku C++;
 • zastosowania baz danych; programowanie.

Biznesowo-ekonomiczna

 • podstawy prawa, ekonomii i finansów;
 • zarządzanie projektami;
 • marketing, start-up, Business English.
Szkoła

Cztery powody, dla których warto wybrać BSR:

1
Historia i Tradycja

Nasza szkoła wywodzi się z tradycji społecznego liceum "Bednarska", będącego pionierem wśród polskich liceów niepublicznych. Po latach dalej współpracujemy z tym samym organem prowadzącym, dzieląc z nim wspólne wartości. Nazwa "Realna" odwołuje się do oświatowej tradycji szkół realnych z XVIII wieku, które kładły nacisk na praktyczne i angażujące formy edukacji, odpowiadające na potrzeby społeczeństwa.

2
Wizja Absolwenta

Kształtujemy uczniów, aby byli przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Oprócz solidnej wiedzy ogólnej wyposażamy ich w kompetencje technologiczne, przedsiębiorcze i językowe, a także w umiejętności miękkie, w tym innowacyjność, zdolność do pracy w zespole i  świadomość etyczną.

3
Elastyczny Model Edukacji

Oferujemy czteroletni cykl edukacyjny, pozwalając na rozwój w dynamicznym świecie. Stawiamy na interdyscyplinarność, pracę projektową oraz demokrację szkolną, dając uczniom możliwość wyrażenia swojego zdania i wpływu na życie szkoły.

4
Szkolna Demokracja

Uczymy, że wolność wiąże się z odpowiedzialnością. Poprzez szkolne zgromadzenia demokratyczne, zachęcamy do aktywnego zaangażowania w życie szkolne, oferując przestrzeń, gdzie uczniowie mogą swobodnie wyrażać swoje opinie i inicjować zmiany.

Wydarzenia

Co dzieje się w szkole?

Szkolne wydarzenia stanowią istotny element edukacyjnej ścieżki uczniów. Obejmują różnorodne aktywności: od konkursów i wystaw, przez wydarzenia kulturalne, aż po zawody sportowe. Zapewniają  możliwość prezentacji talentów i umiejętności naszych uczniów.

Często zadawane pytania

FAQs

FAQs, czyli najczęściej zadawane pytania, zawierają istotne informacje o szkole, metodach nauczania, zajęciach dodatkowych i aktywnościach pozalekcyjnych. Udzielane odpowiedzi pozwalają lepiej zrozumieć życie szkolne, ofertę edukacyjną oraz codzienne doświadczenia uczniów.

Czy Bednarska Szkoła Realna to szkoła eksperymentalna?

Formalnie rzecz biorąc- nie. BSR jest zarejestrowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako unikalny typ szkoły ponadpodstawowej i pełni funkcję zbliżoną do szkoły eksperymentalnej. Początkowo odróżniała się czteroletnim cyklem nauczania w przeciwieństwie do trzyletnich programów innych liceów. Po reformie edukacyjnej, eliminującej gimnazja, okres nauki w BSR nadal wynosi cztery lata, zgodnie z nowymi standardami. Jednakże wyróżnikiem naszej szkoły są oferowane specjalizacje, mające na celu rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów jako dopełnienie przygotowania do studiów wyższych.

Czy w Realnej są „normalne” lekcje?

BSR prowadzi 45-minutowe lekcje, często jednak w blokach 2-godzinnych. BSR stosuje ramowe plany nauczania dla liceum ogólnokształcącego.

Co to jest certyfikat specjalizacji?

Jest to dokument, który otrzymuje każdy absolwent BSR jako potwierdzenie realnych kompetencji zdobytych podczas zajęć na wybranej specjalizacji.

Jakie są losy absolwentów?

Losy naszych absolwentów są tak różnorodne, jak oni sami. Wiele osób kontynuuje  naukę na wymarzonych kierunkach studiów zarówno w kraju, jak i za granicą. Inni zdecydowali się na ścieżkę przedsiębiorczości, zakładając własne firmy. Jeszcze inni postanowili wybrać rok przerwy (gap year) bezpośrednio po maturze, by podróżować, zdobywać doświadczenie lub rozwinąć osobiste pasje. Wspólnym mianownikiem dla wielu jest silny związek ze szkołą, wyrażający się poprzez prowadzenie zajęć czy pomoc w organizacji wyjazdów.

Czy w szkole funkcjonuje system stypendialny?

BSR jest szkołą odpłatną. Jednak w przypadku nagłego pogorszenia sytuacji finansowej rodziny – możliwe jest złożenie podania do komisji stypendialnej i uzyskanie czasowej pomocy.

Czy można rozszerzać dowolne przedmioty?

W naszej szkole istnieje możliwość rozszerzenia dowolnych przedmiotów, pod warunkiem, że da się to zorganizować w ramach istniejącego planu lekcji. Nie stosujemy sztywnych profili kierunkowych, jak matematyka-fizyka czy biologia-chemia, więc uczniowie mają swobodę w wyborze dwóch, a w wyjątkowych przypadkach nawet trzech przedmiotów rozszerzonych. Możliwe są nawet nietypowe kombinacje, takie jak język polski i matematyka. Kluczowym kryterium jest utworzenie grupy liczącej co najmniej trzy osoby zainteresowane danym przedmiotem rozszerzonym.

Czy specjalizacje są obowiązkowe?

Specjalizacje stanowią obowiązkowy i integralny element naszego programu edukacyjnego, będąc kluczową częścią filozofii szkolnej. W związku z tym wybór specjalizacji jest niezbędny — nie rekomendujemy aplikowania do naszej szkoły osobom, które nie są zainteresowane żadnym z oferowanych kierunków. Należy podkreślić, że wybór specjalizacji odbywa się niezależnie od wybieranych przedmiotów rozszerzonych.

Czy w szkole są wymiany międzynarodowe?

Szkoła od 2023 roku jest członkiem European School Network i w ramach tej sieci bierze udział w międzynarodowych wymianach uczniowskich.

Czy szkoła prowadzi przygotowania do olimpiad przedmiotowych?

Tak, nasza szkoła wspiera uczniów i uczennice w przygotowaniach do olimpiad przedmiotowych. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kółkach naukowych, które pomagają rozwijać niezbędne umiejętności i wiedzę. Dodatkowo, w przypadku szczególnie zmotywowanych uczniów, istnieje możliwość indywidualnego wsparcia ze strony nauczyciela przedmiotowego.

Czy jest religia?

Religia rzymsko-katolicka jest prowadzona jako zajęcia dodatkowe. Nie wybiera się jej zamiast etyki. Etyka w ramach filozofii uczona jest w klasach I-III.

Czy w Realnej funkcjonują fakultety i kółka zainteresowań?

Najpopularniejszym fakultetem w szkole jest SKS, który odbywa się codziennie po 16.00. Oprócz tego prężnie i z sukcesami działa Liga Debatancka. Możliwa jest także inicjatywa ze strony uczniów – jeśli zbierze się odpowiednia liczba osób, powstaje szkolny fakultet.

Czy można jako drugi język wybrać francuski lub włoski?

W BSR drugim językiem do wyboru są wyłącznie niemiecki i hiszpański, które można uczyć się zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym. Grupy dla obu języków zaczynają naukę od podstaw już w pierwszej klasie. Francuski ani włoski nie są dostępne jako opcje drugiego języka w naszym programie.

Czy w szkole organizowany jest wolontariat?

W naszej szkole wolontariat jest ważnym i aktywnym elementem życia szkolnego. Organizowane są liczne działania wolontariackie, w których uczniowie mogą brać udział. Dodatkowo, każda klasa jest zachęcana do opracowania i przeprowadzenia własnej inicjatywy społecznej, co sprzyja rozwojowi odpowiedzialności i zaangażowania w potrzeby otoczenia.

Projekty

Robimy jeszcze więcej

Nasi uczniowie często angażują się w realizację własnych, kreatywnych i innowacyjnych projektów, które często wykraczają poza mury szkoły. Ich działania wymagają współpracy z partnerami zewnętrznymi, co dodatkowo rozszerza ich doświadczenie i umiejętności. Projekty realizowane przez uczniów są zróżnicowane i obejmują szeroki zakres dziedzin, w tym inicjatywy artystyczne, techniczne oraz wolontariackie, pozwalając na wszechstronny rozwój i realizację pasji.

Zacznij naukę w Realnej

Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.