Specjalizacje

Zajęcia specjalistyczne odbywają się w rytmie semestralnym, każde kończą się realizacją praktycznego projektu i otrzymaniem od prowadzącego recenzji, uwzględniającej zdobyte kompetencje. Szkoła stwarza uczniom możliwość odbycia praktyk fachowych.

Specjalizacja techniczno-informatyczna

Kadra: Adam Mirowski, Jerzy Piwkowski, Paweł Kotowski, Filip Krynicki

Specjalizacja  łączy w sobie dwie dziedziny: programowanie oraz zajęcia inżynieryjne.

Na specjalizacji techniczno-informatycznej uczymy:

 • przewidywania zagrożeń i zapobiegania im, korzystając z odpowiednich środków ochrony osobistej,
 • projektowania i wykonywania prototypów i urządzeń,
 • czytania i rysowania prostych schematów elektrycznych i rysunków technicznych,
 • podstaw metrologii, czyli wykonywania dokładnych pomiarów wymiarów i cech przedmiotów,
 • obsługi obrabiarek (drukarek 3d, tokarki, wycinarki laserowej, przecinarki plazmowej, przecinarki taśmowej),
 • obsługi elektronarzędzi (szlifierki kątowej, wiertarki, piły ukosowej, pilarki, wyrzynarki, frezarki, wkrętarki, zakrętarki),
 • spawania metodami TIG, MIG/MAG i MMA,
 • podstaw obsługi robota przemysłowego KUKA,
 • programowania w językach C++, Python i C#,
 • budowania aplikacji okienkowych w Visual Studio w języku C#,
 • programowania mikrokontrolerów AVR na platformie Arduino,
 • podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • projektowania, budowy i programowania częściowo autonomicznych robotów mobilnych,
 • umiejętności grupowej pracy projektowej łączącej elementy mechaniki, elektroniki i programowania

Zachęcamy naszych uczniów do udziału w różnorodnych konkursach z zakresu elektroniki, robotyki oraz programowania. Do ich dyspozycji oddajemy wyposażoną pracownię techniczną, warsztat w piwnicy oraz siedzibę partnerującego stowarzyszenia Warszawski Hackerspace. W tych miejscach mogą realizować swoje projekty, korzystając z fachowego wsparcia nauczycieli specjalizujących się w danych dziedzinach.

Specjalizacja artystyczna

Kadra: Natan Kryszk, Ada Rączka, Mikołaj Chylak, Antoni Lisowski, Kamila Krzewska

Specjalizacja Zajęcia mają na celu uwrażliwić na sztukę i dać możliwość szybszego i bardziej świadomego rozwoju ucznia w polu sztuki, ale także w życiu.Podczas zajęć specjalizacji przygotowujemy uczniów do tworzenia prac przestrzennych, malarskich, graficznych i komputerowych. Zajęcia zaczynają się plenerem w trzecim roku realnej wyjazdem do leśniczówki szkolnej w Lebiedzinie.

W ramach siatki zajęć odbywających się w każdy piątek prowadzimy lekcje, które są w stanie zrealizować bardzo szerokie spektrum wymagań i potrzeb naszych uczniów:

 • Zajęcia z rysunku, malarstwa i narzędzia performance’u
 • Malarstwo, z elementami grafiki i teorią komunikacji obrazem
 • Zajęcia pokazujące techniki rzeźbiarskie, ceramikę, odlewy i elementy projektowania przestrzeni
 • Dyskusje o historii i współczesności sztuki
 • Wyjścia do galerii i na spotkania z ludźmi tworzącymi sztukę
 • Grafika komputerowa

Nasi absolwenci zdają na studia na uniwersytetach zagranicą i w Polsce są to kierunki od mody, designu, animacji, architektury, projektowania gier po  scenografię i rzeźbę.

Specjalizacja multimedialna

Kadra: Joanna Satanowska, Maciej Edelman, Kamila Krzewska, Bogna Kowalczyk, Tomasz Gajewski

Specjalizacja filmowa zapoznaje ucznia z procesem powstawania filmu w teorii i praktyce. Uczymy storytellingu, montażu, fotografii, obsługi kamery, inscenizacji, formatowania scenariusza, pracy z aktorami, reżyserii, produkcji, dźwięku, postprodukcji.

Uczniowie mają takie przedmioty jak:

 • Film i montaż
 • Sztuka operatorska
 • Animacja
 • Grafika

Nasi absolwenci dostają się na studia na wybranych uniwersytetach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wybierają różnorodne kierunki, w tym modę, design, animację, architekturę, projektowanie gier, scenografię oraz rzeźbę, świadcząc o szerokim spektrum ich zainteresowań i umiejętności.

Elementem zaliczenia pierwszego i drugiego roku specjalizacji jest samodzielna realizacja filmu krótkometrażowego w grupie projektowej.

Specjalizacja biznesowo-ekonomiczna

Kadra: Beata Gregorczyk, Dorota Żuchowicz, Jarosław Małyszko, Kornel Stanisławski

Celem zajęć specjalizacji biznesowej jest wyposażenie młodzieży w umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Koncentrujemy się na rozwijaniu kompetencji takich jak krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca i komunikacja. W trzeciej klasie uczniowie pracują nad projektem startupu, który ma być gotowy do realizacji w czwartej klasie. Naszym zamierzeniem jest stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości we współpracy z partnerami biznesowymi, którzy mogliby wesprzeć uczniów swoją wiedzą i środkami.

Zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od inicjacji projektów metodą design thinking, gdzie po tygodniu pracy i dopracowaniu pomysłu, uczniowie tworzą koncepcje swoich startupów. Są oni wspierani przez specjalistów z zakresu zarządzania, finansów, prawa, badań rynkowych i marketingu. Dodatkowo, w ramach zajęć specjalizacji, uczniowie uczestniczą w zajęciach z Business English, gdzie zgłębiają wiedzę na temat komunikacji biznesowej, różnic kulturowych, negocjacji i prowadzenia rozmów z inwestorami.

Istotnym elementem programu są także praktyki w firmach lub organizacjach, których doświadczenia uczniowie prezentują na zakończenie pierwszego semestru klasy IV. W ramach specjalizacji biznesowej uczniowie zdobywają wiedzę z szeregu dziedzin związanych z prowadzeniem i zarządzaniem biznesem, przygotowując się do praktycznego wdrożenia swoich pomysłów.

W ramach zajęć specjalizacyjnych uczniowie odbywają się zajęcia z następujących tematów:

 • Szukanie problemów – metoda Sprint (zrozumienie problemu, możliwe rozwiązania, wybór i dopracowanie rozwiązania, budowanie prototypu, testowanie z użytkownikami).
 • Krytyczne myślenie.
 • Zarządzanie projektami.
 • Badania ilościowe.
 • Budowanie ankiet.
 • Budżetowanie projektu – pojęcia : przychód, wpływy, koszt, wydatek.
 • Źródła finansowania. Ocena korzyści z projektu.
 • Marketing projektu.
 • Prawo z zakresu startupów i RODO.
 • Prawo podatkowe.
 • Business Communication.
 • Rekrutacja do pracy.

Absolwenci specjalizacji studiują kierunki ekonomiczne, nierzadko łącząc to z działalnością w ramach własnych lub rodzinnych firm.

Zacznij naukę w Realnej

Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.