Realna edukacja w Europie

Bednarska Szkoła Realna realizuje obecnie zadanie pn. Realna edukacja w Europie w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor ‘Edukacja szkolna’.

  • Termin realizacji: 01.10.2020 –  30.09.2022
  • Dofinansowanie projektu ze środków UE: 130 282,75 PLN

Celem naszego projektu jest wzbudzenie w kadrze motywacji do wprowadzania zmian, a także zwiększenie ich kompetencji w zakresie tworzenia interdyscyplinarnych programów i prowadzania pracy projektowej. Poprzez projekt chcemy także rozwinąć metodologię nauczania STEM, aby zachęcić uczniów i uczennice (szczególnie dziewczęta) do podejmowania studiów wyższych w tych dziedzinach. Poprzez poznanie dobrych praktyk współpracy z biznesem, chcemy stworzyć naszym uczniom więcej możliwości zdobywania kompetencji użytecznych na rynku pracy, w środowisku poza szkolnym. Naszym celem jest również wprowadzenie innowacji w organizacji szkoły (zmiana planu zajęć i systemu zaliczeń). Chcemy, wreszcie, zrobić pierwszy krok do pokazywania swoich pomysłów na szkołę i doświadczeń w środowisku międzynarodowym.

W okresie październik 2021 – lipiec 2022 zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane mobilności, na których nasza kadra szkolna, zarówno dydaktyczna, jak i zarządzająca, zwiększała swoje kompetencje, nawiązywała kontakty i zdobywała nowe doświadczenia. Nasi nauczyciele i nauczycielki otrzymali także wsparcie organizacyjne w postaci kursów językowych z elementami komunikacji międzykulturowej.

Zestawienie wyjazdów szkoleniowych z wizytą Job shadowing poniżej.

W grudniu 2021 odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszą turę wyjazdów, które było okazją dla Uczestników/czek mobilności do dzielenia się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniami z kadrą naszej Szkoły oraz innych zaprzyjaźnionych placówek. Na koniec września planujemy kolejne takie spotkanie w ramach Forum Edukacji Realnej, podsumowujące nasz cały projekt.

Więcej informacji i fotorelacje także na www.facebook.com/szkolarealna

Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.