Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2024/25

Wszystkim osobom, rozważającym zdawanie do Bednarskiej Szkoły Realnej, zwracamy uwagę, że w trakcie nauki nasi uczniowie i uczennice zdobywają różnorodne doświadczenia i stają w obliczu zróżnicowanych wyzwań. W tym właśnie tkwi sens edukacji realnej. Jeśli z góry zakładasz, że chcesz skupić się na tylko jednej czy dwóch spośród proponowanych przez nas aktywności, a unikać wszystkich innych, pomyśl o innej, bardziej wyspecjalizowanej szkole.

Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy Internetowy System Rekrutacji, umożliwiający zapisanie się na egzaminy do naszej szkoły. Gorąco zachęcamy, by w czasie rejestracji, przed podjęciem ostatecznej decyzji, szczegółowo zapoznać się z zasadami egzaminów do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2024.
Internetowy System Rekrutacji jest dostępny pod adresem: rekrutacja.bsr.edu.pl

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie dla kandydatów, kandydatek i rodziców - 17 lutego 2024 roku o godzinie 15.10

Prosimy o zapisanie się poprzez formularz. To pozwoli nam oszacować liczbę osób. Spotkanie odbywa się na żywo. https://forms.gle/6qTsNVTR3dEJLofZ7

Spotkania odbędzie się na żywo, w budynku szkoły przy ul. Kawalerii 5.

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2024

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin.

Egzamin składa się z trzech części: zadania zespołowego, testów z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników punktowych:– części pierwszej egzaminu – zadania zespołowego (30% możliwych do zdobycia punktów),– części drugiej egzaminu – testów z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów),– części trzeciej egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej (30% możliwych do zdobycia punktów),oraz obserwacji sprawności, punktualności i rzetelności kandydatki/kandydata podczas całego procesu rejestracji, komunikacji i rekrutacji.

Warunkiem zdania egzaminu do szkoły (poza uzyskaniem dostatecznie wysokiej sumy punktów) jest osiągnięcie wymaganego minimum z każdego z egzaminów cząstkowych.

Szczegółowe informacje o egzaminach

Część I: zadanie zespołowe

W tym roku, o ile pozwolą na to warunki pogodowe, zamierzamy tę część egzaminu przeprowadzić w terenie. Należy przyjść z pozytywnym nastawieniem i w stroju dostosowanym do pogody. Kandydatki i kandydaci zostaną podzieleni na zespoły i poproszeni o wykonanie zadań o zróżnicowanym charakterze. Na egzamin, wraz z ewentualnymi dojazdami, trzeba będzie zarezerwować około 5 godzin.

Część II: testy z języka polskiego i z matematyki
Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne. Oprócz standardowej wiedzy szkolnej od kandydatek i kandydatów oczekujemy kreatywnego myślenia oraz skutecznego przyswajania i stosowania nowych pojęć.

Uwaga! Nie udostępniamy naszych egzaminów z ubiegłych lat.

Część III: rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 25 minut. Będzie dotyczyć zainteresowań i doświadczeń kandydatek i kandydatów oraz ich motywacji do zdawania do naszej szkoły. Na rozmowę możesz przynieść jeden dowolny, ważny dla Ciebie przedmiot, jeśli uznasz, że warto go nam pokazać.

Uwaga! Inaczej niż w poprzednich latach nie prosimy o przygotowanie wypowiedzi na zadany temat i nie oczekujemy pokazywania nam prezentacji.

Jak zapisać się na egzaminy?

Podobnie jak w poprzednich latach zapisy, wymiana danych i korespondencja związana z naborem do szkoły będą się odbywać za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji. Uruchomimy go 10 stycznia 2024 roku. Link do systemu udostępnimy w zakładce rekrutacja.

Zapisy na egzaminy zakończą się  27 lutego.

Opłata egzaminacyjna

Opłatę w wysokości 400 złotych należy, najpóźniej 27 lutego, przekazać za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji. Po uiszczeniu opłaty w systemie pojawią się indywidualne terminy egzaminów kandydatki/kandydata.

Termin i forma egzaminu

Zadanie zespołowe
sobota 9 marca i niedziela 10 marca

Uwaga! Ta część egzaminu będzie odbywać się w terenie.
Przewidujemy cztery tury (po dwie każdego dnia). Podczas rejestracji system automatycznie przydzieli kandydatce/kandydatowi dzień i turę egzaminu. Szczegółowe informacje o miejscu i formie egzaminu podamy z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Egzamin pisemny z matematyki – poniedziałek 11 marca, po południu

Egzamin pisemny z języka polskiego –
wtorek 12 marca, po południu

Rozmowa kwalifikacyjna
– od 13 marca do 5 kwietnia – indywidualny, popołudniowy termin wyznaczony automatycznie przez system.

Wyniki egzaminu i przyjęcia do Bednarskiej Szkoły Realnej

Komisja Egzaminacyjna, za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji, w drugiej połowie kwietnia poinformuje o wynikach egzaminu. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Osoby przyjęte powinny w ciągu 2 tygodni potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając bezzwrotne wpisowe. Po tym terminie zwolnione miejsca będą proponowane osobom z listy rezerwowej.

Planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, uruchomić dwie klasy pierwsze po 20 osób.

W związku z ustaleniami dokonanymi w ramach Zespołu Szkół „Bednarska” część miejsc w klasach pierwszych Bednarskiej Szkoły Realnej zostanie zarezerwowana dla absolwentek i absolwentów Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium „Raszyńska”. Zainteresowani uczniowie tej szkoły będą ubiegać się o te miejsca w odrębnym naborze, organizowanym w styczniu.

Osobom spoza Zespołu Szkół „Bednarska” gwarantujemy minimum 27 miejsc. W przypadku rezygnacji uczniów z „Raszyńskiej” ta liczba będzie wzrastać.

Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.