Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2024/25Wyniki rekrutacji na rok 2024/2025 dostępne są w internetowym systemie zapisów: www.rekrutacja.bsr.edu.pl


Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, składając
między 8 a 12 lipca w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00 (jeśli w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu w sekretariacie 22 418 36 29):

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (Uwaga! Nie przyjmiemy żadnej kopii świadectwa, choćby nawet była poświadczona notarialnie),
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej,
- karta informacyjna (pobierz)
- wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy - (pobierz)
- oświadczenie o opłatach za szkołę, (pobierz)
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
Niezłożenie w terminie wymienionych dokumentów uznamy za rezygnację z miejsca w szkole i zaproponujemy je kolejnej osobie z listy rezerwowej.
Dokumenty należy pobrać i wydrukowac samodzielnie.

Kandydatki, kandydaci i ich rodzice, którzy załatwią opisane formalności otrzymają pocztą elektroniczną dane dostępowe do Internetowego Dzienniczka Ucznia (IDU). Za jego pośrednictwem przekażemy indywidualne numery kont przeznaczone do wpłat czesnego. Przypominamy, że czesne w Bednarskiej Szkole Realnej jest płatne przez cztery lata, dwanaście miesięcy w roku: poczynając od lipca poprzedzającego klasę pierwszą, a kończąc na czerwcu roku maturalnego.

Informujemy również, że czesne dla nowoprzyjętych od lipca 2024 wynosi 1950 zł. Czesne jest płatne do piątego dnia każdego miesiąca. W przypadku rodzeństwa uczącego się w Zespole Szkół Bednarskich jest naliczana zniżka w kwocie 100 zł, po uprzednim zgłoszeniu mailowo na adres sekretariat@bsr.edu.pl, zniżka liczy się od nowego miesiąca.
Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.