Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2024/25

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2024/25.
Osoby, które brały udział w rekrutacji i przeszły ją pomyślnie lub nie, wszystkie informacje mogą znaleźć w systemie:
www.rekrutacja.bsr.edu.pl (w systemie również widnieje informacja o trybie składania dokumentów)


Rekrutacja uzupełniająca do klasy III


Od września 2024  chcemy powiększyć grono uczniów klas III i planujemy przyjęcie 2 nowych osób.       
- Jesteś uczennicą/uczniem klasy II liceum?       
- Chcesz zmienić szkołę, aby robić więcej ciekawych rzeczy?      
- Interesują Cię nasze specjalizacje i chcesz rozwijać swoje umiejętności w jednym z tych kierunków?
- Masz wiedzę o specyfice Bednarskiej Szkoły Realnej i czujesz motywację, aby zaangażować się w różne nasze działania?

Do 15 maja prześlij nam swoje zgłoszenie.
Uwaga! W naszej szkole oprócz języka angielskiego w klasie III uczymy języka niemieckiego lub hiszpańskiego (są to grupy kontynuujące naukę na różnych poziomach). Nie ma możliwości dołączenia w klasie III i rozpoczęcia nauki tych języków od początku.

Terminarz rekrutacji:       
- Do 15 maja przyjmujemy zgłoszenia za pomocą formularza.       
- Do 17 maja poinformujemy osoby spełniające kryteria o zaproszeniu na egzaminy.       

W maju przeprowadzimy egzaminy z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami i kandydatami.      

Do 7 czerwca poinformujemy o wynikach rekrutacji.

Informacje szczegółowe:

Etap wstępny
Prosimy kandydatki i kandydatów o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, podanie w nim informacji kontaktowych oraz wyjaśnienie, dlaczego chcą uczyć się w Bednarskiej Szkole Realnej. Na tej podstawie Komisja Egzaminacyjna wybierze osoby, którzy przejdą do dwóch kolejnych etapów.
Prosimy także o załączenie do formularza pliku z ocenami wystawionymi w I semestrze II klasy. W przypadku braku ocen semestralnych poprosimy o skan ocen ze świadectwa po I klasie.

Etap pierwszy
Nasi nauczyciele przygotują egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki. Podczas egzaminu z języka polskiego sprawdzimy ogólne kompetencje językowe kandydatek i kandydatów takie jak: czytanie ze zrozumieniem, umiejętność korzystania ze źródeł i ich weryfikacji, tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych oraz tekstów o charakterze użytkowym. Nie odpytujemy ze znajomości lektur szkolnych. Zakres materiału z matematyki obejmuje program klasy II LO.

Terminy egzaminów:20 maja (poniedziałek) – godz. 16.30 – język polski
21 maja (wtorek) – godzina 16.30 – matematyka

Etap drugi
Z każdą kandydującą osobą, która została podeszła do egzaminów pisemnych, przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną.  Do rozmowy należy się przygotować. Zapoznać z programem BSR, szczególnie z programem specjalizacji.  Z kandydatkami i kandydatami będziemy rozmawiać o powodach planowanej zmiany szkoły oraz wyborze Bednarskiej Szkoły Realnej. Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 30 minut. Termin rozmowy: Po 21 maja w godzinach popołudniowych (daty podamy w późniejszym terminie).
Opłaty
Opłata egzaminacyjna wynosi 350 złotych i pobierana tylko od osób, które przejdą przez etap wstępny (przystąpią do egzaminów pisemnych i rozmowy kwalifikacyjnej).Numer konta podany jest w zakładce: https://www.bsr.edu.pl/oplaty   

Wyniki egzaminu i przyjęcie do Bednarskiej Szkoły Realnej
Komisja Egzaminacyjna poinformuje o wynikach egzaminu do 7 czerwca 2024r. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej. Przyjęte osoby powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając, w ustalonym wcześniej terminie, bezzwrotne wpisowe w wysokości 1950 zł, a po zakończeniu roku szkolnego złożyć w sekretariacie szkoły odpowiednie dokumenty. Osoba dołączająca do szkoły płaci także czesne za lipiec i sierpień przed rozpoczęciem nauki. W klasie maturalnej czesne opłacane jest do czerwca. Jeśli przyjęte osoby nie dopełnią tych formalności, zwolnione miejsca będą proponowane kandydatom z listy rezerwowej.
Formularz zgłoszeniowy Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/ev9T9pr3NU7Uqr6W8


Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.