Opłaty

Informujemy, że Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO ustalił opłaty obowiązujące w Bednarskiej Szkole Realnej. W momencie przyjęcia do Szkoły wnoszone jest bezzwrotne wpisowe w wysokości 1950 zł. Czesne płacone jest przez 12 miesięcy w roku, począwszy od lipca przed pierwszą klasą, a skończywszy na czerwcu w klasie czwartej. Od 1 lipca 2023 roku czesne wynosi 1850 PLN

Wpisowe prosimy wnosić na konto bankowe:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004
W treści prosimy podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko kandydata/ucznia.

Do wpłat czesnego każda osoba otrzymuje indywidualny numer konta, prosimy nie wpłacać czesnego na konto ogólne. 
Informujemy również, że w Zespole Szkół „Bednarska” funkcjonuje Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów. Do jej kompetencji należy między innymi podejmowanie decyzji o częściowym zwolnieniu z opłat, zwłaszcza w przypadku nagłego pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczennicy Szkoły.

Więcej informacji o procedurze opłat i windykacji oraz o Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów dostępnych jest pod adresami:


Towarzystwo Przyjaciół I SLO jako stowarzyszenie działa na zasadzie non-profit, dlatego wszelkie pozyskane środki przeznaczane są na działalność statutową.

Zarówno środowisko każdej ze szkół, jak i całego Zespołu należącego do TP I SLO tworzy swego rodzaju wspólnotę uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników. Współdziałają oni w realizacji celów określonych w takich dokumentach jak statut, konstytucja szkolna i idee wychowawcze. Społeczny charakter prowadzonej działalności wyraża się również w tym, że wiele wartościowych, także w sensie materialnym, inicjatyw, realizowanych jest przez przedstawicieli poszczególnych stanów szkolnych poza formalnie spoczywającymi na nich zobowiązaniami.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współtworzenia Szkoły zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami. Współtworzenie to wykracza dalece poza relację usługodawca-klient i realizację „oferty edukacyjnej”, ponieważ zysk osiągnięty w naszym działaniu nie ma charakteru finansowego. Jest to raczej kapitał społeczny, wzbogacenie wiedzy i ukształtowanie postaw Państwa dzieci, danie satysfakcji rodzicom i nauczycielom.

Twórcom Bednarskiej Szkoły Realnej bardzo zależy na tym, by o możliwości nauki w Szkole decydowały predyspozycje, zainteresowania, wysiłek i determinacja kandydatów, nie zaś ich status materialny. Podejmujemy starania, by w miarę możliwości zmniejszać obciążenie finansowe, które ponoszą uczniowie, ich rodzice i opiekunowie. Zarówno wśród osób prywatnych, jak i instytucji zabiegamy o stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia, postępy w nauce lub postawę prezentowaną w działaniach zespołowych. Gorąco zachęcamy Państwa do wsparcia naszych działań. Będziemy wdzięczni za wszelkie rady i propozycje.

Aby zwiększyć dostępność naszej szkoły, czesne ustawione jest na możliwie, jak najniższym poziomie, który umożliwia nam funkcjonowanie. Zachęcamy rodziny, które są w stanie zapłacić wyższe czesne, aby wspierały nas regularnie wyższymi wpłatami, co umożliwi mniej zamożnym uczniom naukę w naszej szkole.

Z sugestiami, pytaniami czy problemami mogą Państwo osobiście zgłaszać się do dyrektor szkoły Aleksandry Daszkowskiej-Kamińskiej. Prosimy o kontakt pod adresem: a.daszkowska-kaminska@bsr.edu.pl.

Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.