Nauka

Bednarska Szkoła Realna jest nowatorskim projektem edukacyjnym w Polsce, który nawiązuje do tradycji liceum "Bednarska". Tworzymy alternatywę dla tradycyjnego modelu edukacyjnego, kładąc nacisk na interdyscyplinarność, praktyczne doświadczenie, efektywność w nauce i odpowiedzialność uczniów.

Nauka w BSR opiera się na 
trzech filarach:

1

Kształceniu Ogólnym

realizowanym na dobrym poziomie i przygotowującym do zdania egzaminów maturalnych oraz ewentualnego podjęcia studiów wyższych.

2

Kształceniu Specjalistycznym

zapewniającym niezbędną wiedzę teoretyczną i szeroki wybór konkretnych umiejętności praktycznych, przydatnych na dzisiejszym i przyszłym rynku pracy.

3

Rozwijaniu zdolności interpersonalnych i organizacyjnych

dających zdolność świadomego pokierowania sobą niezależnie od wyboru dalszej aktywności: kontynuowania nauki, podjęcia pracy zawodowej lub równoczesnej realizacji obu tych ścieżek.

Cykl i profil kształcenia

W Bednarskiej Szkole Realnej czeka na Ciebie ekscytujący, dopasowane do Twoich zainteresowań program edukacyjny. Nasza oferta obejmuje nie tylko przygotowanie do matury, ale również zaawansowaną edukację w wybranych dziedzinach. Program nauczania jest starannie zaplanowany, by harmonijnie włączać dodatkowe przedmioty, oferując pełny zakres kształcenia ogólnego oraz specjalistyczne zajęcia dodatkowe dostosowane do indywidualnych zainteresowań ucznia.

Rok pierwszy koncentruje się na przedmiotach ogólnych (oprócz języków), a już po pierwszym semestrze drugiej klasy uczniowie zaczynają wybierać przedmioty rozszerzone i specjalizacje. Dzięki naszej elastyczności w planowaniu uczniowie mogą tworzyć spersonalizowane plany zajęć, wybierając pasujące im kombinacje przedmiotów.

Interdyscyplinarność i praca zespołowa

Skupiamy się na interdyscyplinarności i pracy zespołowej, poszukując naturalnych połączeń między różnymi obszarami wiedzy. Naszym celem jest kształtowanie u uczniów holistycznego podejścia do nauki, podkreślając praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności. Dzięki integracji różnych dziedzin w ramach pojedynczych projektów i aktywności, nasi uczniowie oszczędzają czas i zdobywają kompleksową wiedzę.

Języki obce

Kładziemy duży nacisk na opanowanie języków obcych. Język angielski to przedmiot rozszerzony przez cały okres nauki. Proponujemy hiszpański lub niemiecki jako język drugi, realizując go na poziomie ogólnym (3 godziny) lub rozszerzonym - hiszpański (8 godzin) przygotowujący do egzaminu DELE lub niemiecki (8 godzin) w ramach przygotowania do egzaminu DSD II. Naukę języka drugiego we wszystkich grupach zaczynamy od podstaw.

Specjalizacje

Wspieramy rozwój zainteresowań naszych uczniów poprzez ofertę dodatkowych zajęć, które sprzyjają zdobywaniu nowych umiejętności. W pierwszej klasie wszyscy uczestniczą w tych samych zajęciach specjalistycznych, aby zaznajomić się z różnorodnymi dziedzinami. Od drugiej klasy rozpoczynamy proces indywidualnego profilowania, który stopniowo prowadzi do trzeciej i czwartej klasy, gdzie uczniowie skupiają się na rozwijaniu umiejętności w wybranych przez siebie specjalizacjach.

Artystyczna

 • świadomość obrazu – wiedza o sztuce i mediach;
 • klasyczne techniki plastyczne;
 • grafika rastrowa i wektorowa.

Multimedialna

 • animacja komputerowa;
 • montaż filmowy;
 • film – realizacja różnych form filmowych i zarządzanie planem.

Techniczno-informatyczna

 • algorytmy i struktury danych;
 • programowanie w języku C++;
 • zastosowania baz danych; programowanie.

Biznesowo-ekonomiczna

 • podstawy prawa, ekonomii i finansów;
 • zarządzanie projektami;
 • marketing, start-up, Business English.

Zobacz specjalizacje

Programy autorskie

Podczas 4-letniego cyklu nauki w BSR uczniowie mają wyjątkową szansę uczestniczyć w autorskich przedmiotach. To doskonała okazja do rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy w angażujący sposób.

Klasa I

Cyfrowe Zajęcia Praktyczno-Techniczne

Zajęcia polegają na wprowadzeniu w świat fizyki za pomocą elementów robotyki i programowania.

Klasa I

Kultura 2.0

Kurs oferuje praktyczne umiejętności tworzenia krótkich form filmowych: reżyseria, montaż i planowanie produkcji.

Klasa I

Psychologia

Zajęcia, które pozwalają na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania psychiki ludzkiej.

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Portfolio

Okazja do prezentacji głównych osiągnięć przed dedykowaną komisją w celu oceny i prezentacji własnego dorobku.

Klasa II

Zajęcia Projektowe

Zajęcia oparte na praktyce, gdzie przez semestr uczniowie i uczennice realizują rzeczywiste projekty, zdobywając doświadczenie w praktyce.

Wyjazdy

Podczas nauki w BSR uczniowie aktywnie uczestniczą w obozach naukowych, wyjazdach językowych i integracyjnych, odkrywając świat w praktyczny i pasjonujący sposób.

Klasa I

Wyjazd przyrodniczy

Ekscytujący wyjazd przyrodniczy do leśniczówki w Machnaczu, pełen odkrywania natury i aktywności na świeżym powietrzu.

Klasa II

Wyjazd archeologiczny

Zajęcia w bazie terenowej koło Chojnic, poświęcony odkrywaniu tajemnic historycznych i pracy na stanowiskach wykopaliskowych.

Klasa III

Wyjazd naukowy

Interdyscyplinarny wyjazd naukowy na Śląsk - eksploracja zjawisk naukowych w różnych dziedzinach w regionie.

Zacznij naukę w Realnej

Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.