O nas

Stworzyliśmy szkołę, w której codziennie dążymy do jak najściślejszego połączenia z rzeczywistością. U nas nauka akademicka, taka jak przygotowanie do sprawdzianów, łączy się z praktycznymi działaniami - od produkcji filmowej, przez debaty, po sportowe rywalizacje. Z równym zaangażowaniem podchodzimy do przygotowania rozprawek maturalnych, jak i do nauki organizacji posiłków dla grupy na szkolnych wyjazdach. W naszej szkole nauka jest realna i angażująca, odpowiadając na potrzeby i zainteresowania uczniów.

Idea

Alternatywna edukacja

Bednarska Szkoła Realna ma formę czteroletniego liceum ale znacznie wybiega poza standardowy cykl edukacyjny w polskich szkołach średnich. Wierzymy, że szkoła to nie tylko przygotowanie do matury, lecz odkrywanie czegoś znacznie większego.

Historia

Nazwa szkoły

Nazwa "Bednarska Szkoła Realna" odnosi się zarówno do bogatej historii, jak i współczesnej misji edukacyjnej. "Bednarska" czerpie z tradycji pierwszego społecznego liceum w Polsce, I SLO "Bednarska", założonego w 1989 roku. Chociaż nasze profile są nieco różne, to należymy do tego samego zespołu edukacyjnego, działamy pod kierownictwem tego samego organu i dzielimy wspólne wartości, regularnie współpracując ze sobą. "Realna" w nazwie nawiązuje do pierwszych szkół realnych z XVIII wieku, które kładły nacisk na praktyczne i interesujące kształcenie, przydatne w życiu zawodowym i społecznym. Współczesne rozumienie "Realnej" podkreśla nasze zaangażowanie w dostosowywanie treści dydaktycznych i metod nauczania do realnych potrzeb oraz w rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów, przygotowujących ich do przyszłości.

Absolwent

Wizja absolwenta

Po zdobyciu solidnego wykształcenia ogólnego, potwierdzonego maturą, nasi absolwenci świadomie wybierają dalszą ścieżkę życiową. Mogą rozpocząć karierę zawodową lub kontynuować naukę, mając umiejętności do samodzielnego tworzenia miejsca pracy. Są biegli w obsłudze nowoczesnych technologii i posiadają solidne fundamenty teoretyczne oraz praktyczne, które pozwalają im na ciągłe samodoskonalenie się w zmieniającym się świecie technologii.

Nasi absolwenci są przedsiębiorczy, potrafią wyznaczać cele i odpowiedzialnie planować działania. Znają dwa języki obce, w tym jeden na poziomie zaawansowanym, co umożliwia im płynną komunikację i otwiera międzynarodowe perspektywy.

Posiadają rozwinięte umiejętności miękkie; potrafią identyfikować problemy, poszukiwać innowacyjnych rozwiązań i wdrażać je w życie. Potrafią pracować w zespole, racjonalnie planować i dzielić się zadaniami, jak również zapobiegać konfliktom. Działają efektywnie i etycznie, mają właściwą samoocenę, stawiają sobie ambitne, lecz realistyczne cele. Są świadomi zagrożeń współczesnego świata, w tym uzależnień, a także cenią wartość altruizmu i współpracy.

Wartości

Szkolna demokracja

Kładziemy nacisk na to, że większa wolność wiąże się z większą odpowiedzialnością. Naszym celem jest, aby absolwenci Realnej opuszczali mury szkoły z poczuciem sprawczości, wierząc, że mają realny wpływ na świat i mogą inicjować pozytywne zmiany. Centralnym elementem w kształtowaniu postawy obywatelskiej jest szkolny wiec demokracji, który jest odzwierciedleniem naszego zaangażowania w demokrację bezpośrednią. Chcemy, aby każdy członek społeczności miał możliwość głosu i prezentacji swoich poglądów w ważnych kwestiach. Wiece odbywają się cztery razy w roku i są dla nas tak ważne, że w ich trakcie zawieszamy wszystkie lekcje.

Ośrodek

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych

Idea szkół realnych zrodziła się w XVIII wieku. Pierwsze szkoły realne kładły nacisk na “…kształcenie w dziedzinach praktycznych, mających przydać się uczniom w życiu…”, które jednocześnie “…miało być zajmujące i interesujące dla uczniów…”. Później, w różnych okresach i miejscach, powstawały szkoły realne, a ich nazwa zazwyczaj akcentowała większe znaczenie przywiązywane do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Także obecnie istnieją w kraju placówki odwołujące się w swoich nazwach do pojęcia szkoły realnej

Misją Ośrodka Rozwoju Szkół Realnych jest popularyzacja i rozwijanie oryginalnego i spójnego systemu edukacji, zaproponowanego przez twórców Bednarskiej Szkoły Realnej i zaaprobowanego przez Ministra Edukacji Narodowej decyzją z dnia 1 grudnia 2014 roku. Pragniemy stworzyć platformę możliwie szerokiego dialogu na temat nowej idei nauczania. We współpracy z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem edukacji w Polsce chcemy wspierać pracę nad twórczym rozwojem koncepcji szkół realnych. Będziemy dążyć do tego, by w całym kraju powstawały szkoły realne, lub przekształcały się w nie placówki już istniejące. Mamy nadzieję, że szkoła realna znajdzie miejsce w zapisach prawnych, jako jeszcze jeden rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej.

Forum

Forum edukacji Realnej

Zorganizowaliśmy już pięć edycji Forum Edukacji Realnej: pierwszą w Warszawie, drugą w Ostródzie (obie w roku 2017), trzecią w Lublinie w 2018, czwartą w Białymstoku w 2019 roku. Piąta odbywała się online w okresie pandemii COVID-19. O szczegółach tych wydarzeń można przeczytać na stronach: http://fer.edu.pl/ oraz https://www.facebook.com/forumedukacjirealnej/

Zacznij naukę w Realnej

Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.