O nas

Bednarska Szkoła Realna to nowa inicjatywa oświatowa w Polsce! Czerpiąc z tradycji liceum “Bednarska” tworzymy 4-letnią szkołę alternatywną wobec dominującego modelu edukacji. Stawiamy na interdyscyplinarność, praktykę, skuteczność i odpowiedzialność. W porozumieniu z przedsiębiorcami, firmami, Centrum Nauki Kopernik i ośrodkami akademickimi nauczymy, jak się uczyć w ciągle zmieniającym się świecie.

Uczeń zdobywa w naszej szkole solidne wykształcenie ogólne, wiedzę i umiejętności zawodowe oraz uczy się efektywnego działania. Kluczem do kształcenie fachowego są szeroko rozumiane techniki komputerowe, otwierające drogę do jednej z czterech specjalizacji:

  • techniczno-informatycznej,
  • biznesowo-ekonomicznej
  • multimedialnej
  • i artystycznej.

Trenujemy umysł, kształtujemy empatię, rozwijamy “miękkie umiejętności”. Uczymy, jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę w działaniu. Chcemy, by absolwenci umieli świadomie wybrać kierunek dalszego kształcenia, znaleźć lub stworzyć sobie ciekawe miejsce pracy, brać odpowiedzialność za siebie i innych.

Nasza koncepcja nauczania została zaaprobowana specjalną decyzją Ministra Edukacji Narodowej – Bednarska Szkoła Realna uzyskała uprawnienia szkoły publicznej i zgodę na czteroletni cykl kształcenia.