Kontakt

Sekretariat szkoły

PRACA SEKRETARIATU W WAKACJE:
Sekretariat czynny do 15 lipca 2022 r.  i od 16.08 w godzinach od 8:00 do 14:00.
Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w dniach od 8.07 do 13.07 w godzinach od 8:00 do 14:00 ewentualnie w godzinach popołudniowych po uprzednim umówieniu się. W dniach 18.07 do 15.08 sekretariat szkoły będzie nieczynny. Złożone dokumenty będą dostępne do wglądu tylko w Towarzystwie Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa,  tel. 22 659 82 72.
Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w zakładce: rekrutacja

e-mail: sekretariat@bsr.edu.pl
tel. 22 418 36 29

Dyrektor szkoły:
Aleksandra Daszkowska-Kamińska

e-mail: a.daszkowska-kaminska@bsr.edu.pl

Inspektor Danych Osobowych:

Michał Paprocki

e-mail:iodo@bednarska.edu.pl

Kurs 100% w REALU – informacje i zapisy
kurswrealnej@bsr.edu.pl

1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Jak przekazać 1% podatku na Bednarską Szkołę Realną?

W odpowiedniej rubryce formularza PIT należy wpisać numer KRS: 0000024016, w celu szczegółowym wystarczy dopisać „Na rzecz Bednarskiej Szkoły Realnej”.

Adres szkoły
ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa
REGON 361795681
NIP 5272739213

Konto bankowe
Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004
W treści prosimy podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko kandydata/ucznia.

View Map