Zasady przyjęcia kandydatów do III klasy 2023/24

 

Od września 2023  chcemy powiększyć grono uczniów klas III i planujemy przyjęcie 4 nowych osób.

  • Jesteś uczennicą/uczniem klasy II liceum?
  • Chcesz zmienić szkołę, aby robić więcej ciekawych rzeczy?
  • Interesują Cię nasze specjalizacje i chcesz rozwijać swoje umiejętności w jednym z tych kierunków?
  • Masz wiedzę o specyfice Bednarskiej Szkoły Realnej i czujesz motywację, aby zaangażować się w różne nasze działania? Do 9 maja prześlij nam swoje zgłoszenie -> link do formularza

Uwaga! W naszej szkole oprócz języka angielskiego w klasie III uczymy języka niemieckiego lub hiszpańskiego (są to grupy kontynuujące naukę na różnych poziomach). Nie ma możliwości dołączenia w klasie III i rozpoczęcia nauki tych języków od początku.

Terminarz rekrutacji

  • Do 9 maja przyjmujemy zgłoszenia za pomocą formularza.
  • Do 12 maja poinformujemy osoby spełniające kryteria o zaproszeniu na egzaminy.
  • W maju przeprowadzimy egzaminy z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami i kandydatami .
  • Do końca maja poinformujemy o wynikach rekrutacji.

Informacje szczegółowe

Etap wstępny

Prosimy kandydatki i kandydatów o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, podanie w nim informacji kontaktowych oraz wyjaśnienie, dlaczego chcą uczyć się w Bednarskiej Szkole Realnej. Na tej podstawie Komisja Egzaminacyjna wybierze osoby, którzy przejdą do dwóch kolejnych etapów.

Prosimy także o załączenie do formularza pliku z ocenami wystawionymi w I semestrze II klasy. W przypadku braku ocen semestralnych poprosimy o skan ocen ze świadectwa po I klasie.

Etap pierwszy

Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki. Podczas egzaminu z języka polskiego sprawdzimy ogólne kompetencje językowe kandydatek i kandydatów takie jak: czytanie ze zrozumieniem, umiejętność korzystania ze źródeł i ich weryfikacji, tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych oraz tekstów o charakterze użytkowym. Nie odpytujemy ze znajomości lektur szkolnych. Zakres materiału z matematyki obejmuje program klasy II LO.

Terminy egzaminów:

15 maja (poniedziałek) – godz. 16.30 – język polski

16 maja (wtorek) – godzina 16.30 – matematyka

Etap drugi

Z każdą kandydującą osobą, która została podeszła do egzaminów pisemnych, przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną.  Do rozmowy należy się przygotować. Poprosimy o przedstawienie 10-12-minutowej prezentacji, dotyczącej trzech wybranych aktywności lub osiągnięć z okresu ostatnich trzech lat. Z kandydatkami i kandydatami będziemy rozmawiać o powodach planowanej zmiany szkoły oraz wyborze Bednarskiej Szkoły Realnej. Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 30 minut.

Termin rozmowy:

17 maja (środa) – od 16.00 (szczegółowa godzina zostanie podana w późniejszym terminie)

Opłaty

Opłata egzaminacyjna wynosi 350 złotych i pobierana tylko od osób, które przejdą przez etap wstępny (przystąpią do egzaminów pisemnych i rozmowy kwalifikacyjnej).

Numer konta podany jest w zakładce Opłaty.

Wyniki egzaminu i przyjęcie do Bednarskiej Szkoły Realnej

Komisja Egzaminacyjna poinformuje o wynikach egzaminu do końca maja 2022 r. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Przyjęte osoby powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając, w ustalonym wcześniej terminie, bezzwrotne wpisowe w wysokości 1950 zł, a po zakończeniu roku szkolnego złożyć w sekretariacie szkoły odpowiednie dokumenty.

Osoba dołączająca do szkoły płaci także czesne za lipiec i sierpień przed rozpoczęciem nauki. W klasie maturalnej czesne opłacane jest do czerwca.

Jeśli przyjęte osoby nie dopełnią tych formalności, zwolnione miejsca będą proponowane kandydatom z listy rezerwowej.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: