Zasady przyjęcia kandydatów do III klasy 2022/23

 

Od września 2022  chcemy powiększyć grono uczniów klas III i planujemy przyjęcie 4 nowych osób.

  • Jesteś uczennicą/uczniem klasy II liceum?
  • Chcesz zmienić szkołę, aby robić więcej ciekawych rzeczy?
  • Interesują Cię nasze specjalizacje i chcesz rozwijać swoje umiejętności w jednym z tych kierunków?
  • Masz wiedzę o specyfice Bednarskiej Szkoły Realnej i czujesz motywację, aby zaangażować się w różne nasze działania? Do końca kwietnia prześlij nam swoje zgłoszenie -> link do formularza

Uwaga! Kandydatki i kandydaci, których przyjmiemy, niezależnie od tego, czy skończyli gimnazjum, czy szkołę podstawową, będą mieć przed sobą jeszcze dwa lata nauki w naszej czteroletniej szkole.

Terminarz rekrutacji

  • Do 9 maja przyjmujemy zgłoszenia za pomocą formularza.
  • Do 13 maja poinformujemy osoby spełniające kryteria o zaproszeniu na egzaminy.
  • W maju przeprowadzimy egzaminy z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami i kandydatami .
  • Do końca maja poinformujemy o wynikach rekrutacji.

Informacje szczegółowe

Etap wstępny

Prosimy kandydatki i kandydatów o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, podanie w nim informacji kontaktowych oraz wyjaśnienie, dlaczego chcą uczyć się w Bednarskiej Szkole Realnej. Na tej podstawie Komisja Egzaminacyjna wybierze osoby, którzy przejdą do dwóch kolejnych etapów.

Etap pierwszy

Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki. Podczas egzaminu z języka polskiego sprawdzimy ogólne kompetencje językowe kandydatek i kandydatów takie jak: czytanie ze zrozumieniem, umiejętność korzystania ze źródeł i ich weryfikacji, tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych oraz tekstów o charakterze użytkowym. Nie odpytujemy ze znajomości lektur szkolnych. Zakres materiału z matematyki przyślemy osobom, które się zgłoszą. Egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki odbędą się w wyznaczonych terminach w budynku szkoły z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń.

Etap drugi

Z każdą kandydującą osobą, która została zakwalifikowana do pierwszego etapu, przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną (może mieć ona formę spotkania online za pośrednictwem aplikacji ZOOM). Do rozmowy należy się przygotować. Poprosimy o przedstawienie 10-12-minutowej prezentacji, dotyczącej trzech wybranych aktywności lub osiągnięć z okresu ostatnich trzech lat. Z kandydatkami i kandydatami będziemy rozmawiać o powodach planowanej zmiany szkoły oraz wyborze Bednarskiej Szkoły Realnej. Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 30 minut.

Opłaty

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 350 złotych pobierzemy tylko od osób, które zakwalifikują się do drugiego i trzeciego etapu rekrutacji.

Szczegółowe informacje o opłatach za szkołę znajdują się w zakładce Opłaty.

Wyniki egzaminu i przyjęcie do Bednarskiej Szkoły Realnej

Komisja Egzaminacyjna poinformuje o wynikach egzaminu do końca maja 2022 r. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Przyjęte osoby powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając, w ustalonym wcześniej terminie, bezzwrotne wpisowe w wysokości 1550 zł, a po zakończeniu roku szkolnego złożyć w sekretariacie szkoły odpowiednie dokumenty.

Jeśli przyjęte osoby nie dopełnią tych formalności, zwolnione miejsca będą proponowane kandydatom z listy rezerwowej.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: