Rodzice

Zapraszamy Państwa do współtworzenia nowej szkoły w Polsce!

Chcemy zapewnić Waszym Dzieciom solidną edukację na poziomie liceum ogólnokształcącego, ale jednocześnie nauczyć je skutecznie, świadomie i etycznie funkcjonować w sferze społecznej i zawodowej.

Młody człowiek ma szanse przeżyć ciekawie cztery lata, rozwijając się bardzo wszechstronnie – intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. Mamy nadzieję, że w tej szkole mądrze dojrzeje – zdobędzie wiedzę ogólną, specjalistyczne umiejętności zawodowe i nabędzie doświadczenie w różnorodnych działaniach naukowych i społecznych. Absolwent będzie mógł pójść na studia, podjąć pracę lub połączyć obie te aktywności.

Szkołę założyło grono nauczycieli, absolwentów i rodziców związanych z I SLO “Bednarska”. Chcemy czerpać z najlepszych tradycji wychowawczych “Bednarskiej”. Naszą propozycję edukacyjną kierujemy do osób chętnych do działania, niespokojnych w poznawaniu świata, ciekawych nowych technologii i mediów.