Partnerzy

Zapraszamy Państwa do współtworzenia nowej szkoły w Polsce!

Bednarska Szkoła Realna – 4-letnia szkoła średnia z nowatorskim pomysłem kształcenia, działa i rozwija sie od września 2015 roku. Łączy solidne kształcenie ogólne z edukacją zawodową odpowiadającą na potrzeby rynku pracy. Wykształci absolwenta potrafiącego kierować swoimi życiowymi wyborami i, co ważne, sprawnie działać zarówno samodzielnie, jak i w zespole. W szkole można rozwijać się w jednej z trzech specjalizacji: techniczno-informatycznej, biznesowo- ekonomicznej i multimedialno-artystycznej.

Szkoła ma ambicje współpracy z uczelniami, instytucjami i firmami, tak by uczniowie już podczas nauki zdobyli spore doświadczenie zawodowe, życiowe oraz praktyczną wiedzę o świecie. Współpracując z naszą szkołą będą Państwo bezpośrednio wpływać na kształt edukacji uzdolnionej i aktywnej młodzieży. Stwarzając im możliwość odbywania praktyk, staży, czy współpracy z kołami naukowymi, nawiążą Państwo kontakt z przyszłymi absolwentami BSR, którzy już w trakcie nauki zaznajomią się ze specyfiką Waszych uczelni, instytucji i firm i świadomie wybiorą kierunek studiów lub miejsce pracy.

Liczymy na Państwa radę, pomoc i wsparcie w różnych sferach funkcjonowania szkoły. Merytoryczną – w planowaniu i realizowaniu kształcenia specjalistycznego. Osobową – przez delegowanie specjalistów do prowadzenia zajęć, wykładów i warsztatów. Organizacyjną – przez udostępnianie specjalistycznych pracowni i laboratoriów, zapraszanie uczniów na staże i praktyki, ale także współtworzenie wydarzeń kulturalnych i naukowych oraz akcji społecznych. Szkoła o ambitnym programie nauczania ma oczywiście ogromne potrzeby materialne – bezcenna jest zarówno pomoc rzeczowa, jak i finansowa, przeznaczona na potrzeby szkoły, lub wspierająca uczniów w formie stypendiów.

Jak dotąd współpracę z Bednarską Szkołą Realną zadeklarowali: