Współtworzenie

Nasza szkoła jest współtworzona przez trzy stany:

Sprzyjają temu wypracowane zasady demokracji szkolnej.

Współpracujemy także z szeregiem instytucji i firm, dzięki którym możemy realizować program realnej edukacji.