Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2021/22

 

Umieściliśmy w Internetowym Systemie Rekrutacji wyniki egzaminów. Logujcie się i sprawdzajcie: rekrutacja.bsr.edu.pl

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia chęci uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej

Kandydatów, którzy zdali egzamin i zostali przyjęci do szkoły, prosimy o pobranie poniższych trzech plików, wypełnienie i dostarczenie ich do sekretariatu szkoły, razem ze zdjęciem legitymacyjnym oraz świadectwem, w dniach 28-30 czerwca 2021 r.

Sekretariat jest czynny do 15 lipca w godzinach 9:00-14:00.

Spotkania informacyjne

Spotkania dla kandydatów, rodziców i opiekunów odbędą się wirtualnie:

  • w sobotę 21 listopada 2020 roku o godzinie 15.10,
  • w sobotę 6 lutego 2021 roku o godzinie 15.10. E-mail z instrukcją dotyczącą Dnia Otwartego został wysłany do osób, które się zarejestrowały. Sprawdźcie skrzynki.

Zapraszamy w dogodnym dla Państwa terminie. Linki do spotkań udostępnimy w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2021

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin.

Egzamin składa się z trzech części: zadania zespołowego, testów z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy z kandydatem.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

  • części pierwszej egzaminu – zadania zespołowego (30% możliwych do zdobycia punktów);
  • części drugiej egzaminu – testów z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów).
  • części trzeciej egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej (30% możliwych do zdobycia punktów);

Szczegółowe informacje o egzaminach

Część I: zadanie zespołowe
Na część praktyczną należy przyjść (lub ew. zgłosić się wirtualnie) po prostu z pozytywnym nastawieniem i w codziennym stroju. Kandydaci zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły i poproszeni o wykonanie zadań o zróżnicowanym charakterze. Egzamin potrwa około czterech godzin.

Część II: testy z języka polskiego i z matematyki
Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne. Oprócz standardowej wiedzy szkolnej od kandydatów oczekujemy kreatywnego myślenia oraz skutecznego przyswajania i stosowania nowych pojęć.

Część III: rozmowa kwalifikacyjna
Do rozmowy należy się przygotować. Na pewno poprosimy kandydata o zaprezentowanie nam w ciągu kilku minut tego, z czego jest dumny, a co osiągnął samodzielnie. Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez kandydata, dziedzin. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach filmy, przedmioty, dokumenty. Kandydat może zostać zapytany o powody, dla których wybrał Bednarską Szkołę Realną. Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 30 minut.

Jak zapisać się na egzaminy?

Podobnie jak w poprzednich latach, zapisy, wymiana danych i korespondencja związana z naborem do szkoły, odbywać się będą za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Rekrutacji pod adresem:

Zapisy na egzaminy zakończą się 19 lutego.

Przed uruchomieniem zapisów, 8 stycznia, opublikujemy szczegółowy regulamin i terminarz egzaminów, który uwzględni aktualną sytuację w kraju.

Opłata egzaminacyjna

Opłatę w wysokości 300 złotych należy wnieść najpóźniej 19 lutego. Instrukcję dotyczącą sposobu zapłaty zamieścimy w Elektronicznym Systemie Rekrutacji.

Termin i forma egzaminu

Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym momencie nie jesteśmy w stanie określić, jaką formę będą miały egzaminy. Bezwzględnym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników. Jeśli sytuacja na to pozwoli, postaramy się unikać egzaminów wirtualnych.

Zadanie zespołowe – sobota 6 marca 2021 r. Ta część egzaminu odbywa się w dwóch turach – kandydat podczas rejestracji zostanie poinformowany, o której godzinie ma wyznaczony egzamin.

  • Egzamin pisemny z języka polskiego – niedziela 7 marca
  • Egzamin pisemny z matematyki – wtorek 9 marca

Egzaminy pisemne zorganizujemy w godzinach popołudniowych.

Rozmowa kwalifikacyjna – pora wyznaczona indywidualnie, po południu 10-26 marca 2021r.

Wyniki egzaminu i przyjęcia do Bednarskiej Szkoły Realnej

Komisja Egzaminacyjna, za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji, 31 marca poinformuje o wynikach egzaminu . Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając do 7 kwietnia bezzwrotne wpisowe w wysokości 1350 zł. Po tym terminie zwolnione miejsca będą proponowane kandydatom z listy rezerwowej.

Planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjąć dwie klasy pierwsze po 20 osób.