Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2023/24

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji ogłosimy w środę 26 kwietnia. Będą one dostępne po zalogowaniu do Internetowego Systemu Rekrutacji.

Wszystkim osobom, rozważającym zdawanie do Bednarskiej Szkoły Realnej, zwracamy uwagę, że w trakcie nauki nasi uczniowie i uczennice zdobywają różnorodne doświadczenia i stają w obliczu zróżnicowanych wyzwań. W tym właśnie tkwi sens edukacji realnej. Jeśli z góry zakładasz, że chcesz skupić się na tylko jednej czy dwóch spośród proponowanych przez nas aktywności, a unikać wszystkich innych, pomyśl o innej, bardziej wyspecjalizowanej szkole.

Internetowy System Rekrutacji jest dostępny pod adresem: https://rekrutacja.bsr.edu.pl. Mogą logować się do niego zarejestrowane osoby. Zapisy zakończyły się 1 marca.

Spotkania informacyjne

W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy dwa spotkania informacyjne dla kandydatek i kandydatów oraz ich rodziców:

  • w sobotę 19 listopada 2022 roku
  • w sobotę 28 stycznia 2023 roku.

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2023

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin.

Egzamin składa się z trzech części: zadania zespołowego, testów z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników punktowych:

– części pierwszej egzaminu – zadania zespołowego (30% możliwych do zdobycia punktów),

– części drugiej egzaminu – testów z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów),

– części trzeciej egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej (30% możliwych do zdobycia punktów),

oraz obserwacji sprawności, punktualności i rzetelności kandydatki/kandydata podczas całego procesu rejestracji, komunikacji i rekrutacji.

Warunkiem zdania egzaminu do szkoły (poza uzyskaniem dostatecznie wysokiej sumy punktów) jest osiągnięcie wymaganego minimum z każdego z egzaminów cząstkowych.

Szczegółowe informacje o egzaminach

Część I: zadanie zespołowe
W tym roku, o ile pozwolą na to warunki pogodowe, zamierzamy tę część egzaminu przeprowadzić w terenie. Należy przyjść z pozytywnym nastawieniem i w stroju dostosowanym do pogody. Kandydatki i kandydaci zostaną podzieleni na zespoły i poproszeni o wykonanie zadań o zróżnicowanym charakterze. Na egzamin, wraz z ewentualnymi dojazdami, trzeba będzie zarezerwować około 5 godzin.

Część II: testy z języka polskiego i z matematyki
Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne. Oprócz standardowej wiedzy szkolnej od kandydatek i kandydatów oczekujemy kreatywnego myślenia oraz skutecznego przyswajania i stosowania nowych pojęć.

Uwaga! Nie udostępniamy naszych egzaminów z ubiegłych lat.

Część III: rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 25 minut. Będzie dotyczyć zainteresowań i doświadczeń kandydatek i kandydatów oraz ich motywacji do zdawania do naszej szkoły. Na rozmowę można przynieść jeden dowolny, ważny przedmiot, jeśli osoba zdająca uzna, że warto go nam pokazać.

Uwaga! Inaczej niż w poprzednich latach nie prosimy o przygotowanie wypowiedzi na zadany temat i nie oczekujemy pokazywania nam prezentacji.

Jak zapisać się na egzaminy?

Podobnie jak w poprzednich latach zapisy, wymiana danych i korespondencja związana z naborem do szkoły będą się odbywać za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji. Uruchomimy go 11 stycznia 2023 roku. Link do systemu udostępnimy w zakładce rekrutacja.

Zapisy na egzaminy zakończą się 1 marca.

W czasie procedury zapisów poprosimy kandydatów i kandydatki oraz rodziców o potwierdzenie zapoznania się z tym dokumentem, dokładniej omawiającym charakter i zasady tegorocznych egzaminów.

Opłata egzaminacyjna

Opłatę w wysokości 380 złotych należy, najpóźniej 1 marca, przekazać za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji. Po zaksięgowaniu przelewu w systemie pojawią się indywidualne terminy egzaminów kandydatki/kandydata.

Termin i forma egzaminu

Ze względu na dużą liczbę zachorowań i różne czynniki losowe, np. pogodowe, w tym momencie nie jesteśmy w stanie zagwarantować, jaką formę będą miały poszczególne egzaminy. Jeśli sytuacja na to pozwoli, postaramy się unikać egzaminów online. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w organizacji egzaminów, dotyczących zarówno sposobu ich przeprowadzenia, jak i terminów.

Zadanie zespołowesobota 11 marca i niedziela 12 marca

Uwaga! W tym roku, o ile pozwoli na to pogoda, ta część egzaminu będzie odbywać się w terenie. Przewidujemy cztery tury (po dwie każdego dnia). Podczas rejestracji system automatycznie przydzieli kandydatce/kandydatowi dzień i turę egzaminu.

Egzamin pisemny z matematyki poniedziałek 13 marca, po południu

Egzamin pisemny z języka polskiego wtorek 14 marca, po południu

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie egzaminów pisemnych podamy z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Rozmowa kwalifikacyjna – od 15 marca do 31 marca – indywidualny, popołudniowy termin wyznaczony automatycznie przez system.

Wyniki egzaminu i przyjęcia do Bednarskiej Szkoły Realnej

Komisja Egzaminacyjna, za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji, pod koniec kwietnia poinformuje o wynikach egzaminu. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Osoby przyjęte powinny w ciągu 2 tygodni potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając bezzwrotne wpisowe w wysokości 1950 zł. Po tym terminie zwolnione miejsca będą proponowane osobom z listy rezerwowej. Czesne będzie płatne od lipca w kwocie 1850 zł/miesięcznie.

Planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, uruchomić dwie klasy pierwsze po 20 osób.

W związku z ustaleniami dokonanymi w ramach Zespołu Szkół „Bednarska” część miejsc w klasach pierwszych Bednarskiej Szkoły Realnej zostanie zarezerwowana dla absolwentek i absolwentów Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium „Raszyńska”. Zainteresowani uczniowie tej szkoły będą ubiegać się o te miejsca w odrębnym naborze, organizowanym w styczniu.

Osobom spoza Zespołu Szkół „Bednarska” gwarantujemy minimum 27 miejsc. W przypadku rezygnacji uczniów z „Raszyńskiej” ta liczba będzie wzrastać.