Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2022/23

Spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne dla kandydatek i kandydatów oraz ich rodziców odbędą się online:

  • w sobotę 6 listopada 2021 roku w godzinach 9.30-11.30 (Rejestracja zamknięta. Link do spotkania został już wysłany do zarejestrowanych osób.)
  • w sobotę 26 lutego 2022 roku – szczegóły organizacyjne podamy bliżej tego terminu, ale chęć udziału można już zgłaszać w tym formularzu: https://forms.gle/aYNkwxvtpxroEX2L6

Zapraszamy w dogodnym dla Państwa terminie. Linki do spotkań udostępnimy w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.

Udział w dniu otwartym wymaga rejestracji (która zakończy się dzień przed spotkaniem o godzinie 20.00).

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2022

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin.

Egzamin składa się z trzech części: zadania zespołowego, testów z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy z kandydatem.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

  • części pierwszej egzaminu – zadania zespołowego (25% możliwych do zdobycia punktów);
  • części drugiej egzaminu – testów z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów).
  • części trzeciej egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej (25% możliwych do zdobycia punktów);

– oraz sprawności, punktualności i rzetelności kandydatki/kandydata podczas całego procesu rejestracji, komunikacji i rekrutacji (10% możliwych do zdobycia punktów).

Szczegółowe informacje o egzaminach

Część I: zadanie zespołowe
Na część praktyczną należy przyjść po prostu z pozytywnym nastawieniem i w codziennym stroju. Kandydaci zostaną podzieleni na zespoły i poproszeni o wykonanie zadań o zróżnicowanym charakterze. Egzamin będzie trwał do czterech godzin.

Część II: testy z języka polskiego i z matematyki
Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne. Oprócz standardowej wiedzy szkolnej od kandydatów oczekujemy kreatywnego myślenia oraz skutecznego przyswajania i stosowania nowych pojęć.

Część III: rozmowa kwalifikacyjna
Do rozmowy należy się przygotować. Na pewno poprosimy kandydata o zaprezentowanie nam w ciągu kilku minut tego, z czego jest dumny, a co osiągnął samodzielnie. . (Uwaga! Prosimy o przedstawienie nie więcej niż trzech osiągnięć). Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez kandydata, dziedzin. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach filmy, przedmioty, dokumenty. Kandydat może zostać zapytany o powody, dla których wybrał Bednarską Szkołę Realną. Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 25 minut.

Jak zapisać się na egzaminy?

Podobnie jak w poprzednich latach, zapisy, wymiana danych i korespondencja związana z naborem do szkoły, będą się odbywać za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Rekrutacji. Uruchomimy go 11 stycznia 2022 roku. Zapisy na egzaminy zakończą się 1 marca.

Przed uruchomieniem zapisów, 10 stycznia, opublikujemy szczegółowy regulamin i terminarz egzaminów, który uwzględni aktualną sytuację związaną z pandemią.

Opłata egzaminacyjna

Opłatę w wysokości 350 złotych należy, najpóźniej 1 marca, wnieść na konto:
Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004
W treści prosimy napisać: egzamin wstępny, imię i nazwisko kandydata

Termin i forma egzaminu

Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym momencie nie jesteśmy w stanie określić, jaką formę będą miały egzaminy. Bezwzględnym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników. Jeśli sytuacja na to pozwoli, postaramy się unikać egzaminów wirtualnych. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w organizacji egzaminów, dotyczących zarówno sposobu ich przeprowadzenia, jak i terminów.

Zadanie zespołowe – sobota 12 marca i niedziela 13 marca 2022 r. Ta część egzaminu odbywa się w czterech turach (po dwie każdego dnia) – kandydat/ka podczas rejestracji zostanie poinformowany/a, którego dnia i o której godzinie ma wyznaczony egzamin.

  • Egzamin pisemny z matematyki – poniedziałek 14 marca
  • Egzamin pisemny z języka polskiego – wtorek 15 marca

Egzaminy pisemne zorganizujemy w godzinach popołudniowych.

Rozmowa kwalifikacyjna – pora wyznaczona indywidualnie, po południu, w okresie od 16 marca do 1 kwietnia 2022 r.

Wyniki egzaminu i przyjęcia do Bednarskiej Szkoły Realnej

Komisja Egzaminacyjna, za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji, 13 kwietnia poinformuje o wynikach egzaminu. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając do 20 kwietnia bezzwrotne wpisowe w wysokości 1550 zł. Po tym terminie zwolnione miejsca będą proponowane kandydatom z listy rezerwowej.

Planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjąć dwie klasy pierwsze po 20 osób.

W związku z ustaleniami dokonanymi w ramach zespołu szkół „Bednarska”, w bieżącym naborze do 13 spośród 40 miejsc w klasach pierwszych Bednarskiej Szkoły Realnej zostanie zarezerwowanych dla kandydatów, będących obecnie uczniami Bednarskiej Szkoły Podstawowej terytorium „Raszyńska”. Zainteresowani uczniowie tej szkoły będą ubiegać się o te miejsca w odrębnym naborze, organizowanym w styczniu 2022 r.