Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2022/23

 
Wyniki rekrutacji można sprawdzać w systemie rekrutacyjnym pod adresem:
 
Dokumenty rekrutacyjne dla osób, które dostały się do naszej szkoły, prosimy składać:
 • w dniach od 8.07 do 13.07 w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00 ewentualnie w godzinach popołudniowych po uprzednim umówieniu się.

W dniach 18.07 do 15.08 sekretariat szkoły będzie nieczynny. Złożone dokumenty będą dostępne do wglądu tylko w Towarzystwie Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa,  tel. 22 659 82 72.

Wymagamy kompletu następujących dokumentów:
 
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (Uwaga! Nie przyjmiemy żadnej kopii świadectwa, choćby nawet była poświadczona notarialnie), 
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
 • jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej,
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy – pobierz wzór: kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o opłatach za szkołę – pobierz wzór: oświadczenie o opłatach
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych – pobierz wzór: karta informacyjna

Spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne dla kandydatek i kandydatów oraz ich rodziców odbyły się w dniach:

 • w sobotę 6 listopada 2021 roku w godzinach 9.30-11.30
 • w sobotę 26 lutego 2022 roku

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2022

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin.

Egzamin składa się z trzech części: zadania zespołowego, testów z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy z kandydatem.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

 • części pierwszej egzaminu – zadania zespołowego (25% możliwych do zdobycia punktów);
 • części drugiej egzaminu – testów z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów).
 • części trzeciej egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej (25% możliwych do zdobycia punktów);

– oraz sprawności, punktualności i rzetelności kandydatki/kandydata podczas całego procesu rejestracji, komunikacji i rekrutacji (10% możliwych do zdobycia punktów).

Kliknij i przeczytaj: “Zasady egzaminów do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2022” >>

Szczegółowe informacje o egzaminach

Część I: zadanie zespołowe
Na część praktyczną należy przyjść po prostu z pozytywnym nastawieniem i w codziennym stroju. Kandydaci zostaną podzieleni na zespoły i poproszeni o wykonanie zadań o zróżnicowanym charakterze. Egzamin będzie trwał do czterech godzin.

Część II: testy z języka polskiego i z matematyki
Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne. Oprócz standardowej wiedzy szkolnej od kandydatów oczekujemy kreatywnego myślenia oraz skutecznego przyswajania i stosowania nowych pojęć.

Część III: rozmowa kwalifikacyjna
Do rozmowy należy się przygotować. Na pewno poprosimy kandydata o zaprezentowanie nam w ciągu kilku minut tego, z czego jest dumny, a co osiągnął samodzielnie. (Uwaga! Prosimy o przedstawienie nie więcej niż trzech osiągnięć). Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez kandydata, dziedzin. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach filmy, przedmioty, dokumenty. Kandydat może zostać zapytany o powody, dla których wybrał Bednarską Szkołę Realną. Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 25 minut.

Jak zapisać się na egzaminy?

Podobnie jak w poprzednich latach, zapisy odbywały się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Rekrutacji.
 
W tym momencie System służy do wymiany danych i korespondencji z osobami uczestniczącymi w egzaminach: https://rekrutacja.bsr.edu.pl
 
Zapisy na egzaminy zakończyły się 1 marca.
 
Przed uruchomieniem zapisów, 10 stycznia, opublikowaliśmy szczegółowy regulamin i terminarz egzaminów, który uwzględnił aktualną sytuację związaną z pandemią.
 

Opłata egzaminacyjna

Opłatę w wysokości 350 złotych należało, najpóźniej 1 marca, wnieść za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Rekrutacji.

Termin i forma egzaminu

Zadanie zespołowe zorganizowaliśmy w czterech turach w sobotę 12 marca i niedzielę 13 marca 2022 r.
 
Egzamin z matematyki kandydatki i kandydaci pisali w poniedziałek 14 marca, a egzamin z języka polskiego – we wtorek 15 marca
 
Rozmowy kwalifikacyjne trwają i będą prowadzone do 1 kwietnia w budynku szkoły, w porach wyznaczonych indywidualnie.
 
 

Wyniki egzaminu i przyjęcia do Bednarskiej Szkoły Realnej

Komisja Egzaminacyjna, za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji, 13 kwietnia poinformuje o wynikach egzaminu. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając do 29 kwietnia bezzwrotne wpisowe w wysokości 1550 zł. Po tym terminie zwolnione miejsca będą proponowane kandydatom z listy rezerwowej.

Planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjąć dwie klasy pierwsze po 20 osób.

W związku z ustaleniami dokonanymi w ramach zespołu szkół „Bednarska”, w bieżącym naborze do 13 spośród 40 miejsc w klasach pierwszych Bednarskiej Szkoły Realnej zostanie zarezerwowanych dla kandydatów, będących obecnie uczniami Bednarskiej Szkoły Podstawowej terytorium „Raszyńska”. Zainteresowani uczniowie tej szkoły będą ubiegać się o te miejsca w odrębnym naborze, organizowanym w lutym 2022 r.