Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych

Idea szkół realnych zrodziła się w XVIII wieku. Pierwsze szkoły realne kładły nacisk na “…kształcenie w dziedzinach praktycznych, mających przydać się uczniom w życiu…”, które jednocześnie “…miało być zajmujące i interesujące dla uczniów…”. Później, w różnych okresach i miejscach, powstawały szkoły realne, a ich nazwa zazwyczaj akcentowała większe znaczenie przywiązywane do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Także obecnie istnieją w kraju placówki odwołujące się w swoich nazwach do pojęcia szkoły realnej.

Misją Ośrodka Rozwoju Szkół Realnych jest popularyzacja i rozwijanie oryginalnego i spójnego systemu edukacji, zaproponowanego przez twórców Bednarskiej Szkoły Realnej i zaaprobowanego przez Ministra Edukacji Narodowej decyzją z dnia 1 grudnia 2014 roku. Pragniemy stworzyć platformę możliwie szerokiego dialogu na temat nowej idei nauczania. We współpracy z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem edukacji w Polsce chcemy wspierać pracę nad twórczym rozwojem koncepcji szkół realnych. Będziemy dążyć do tego, by w całym kraju powstawały szkoły realne, lub przekształcały się w nie placówki już istniejące. Mamy nadzieję, że szkoła realna znajdzie miejsce w zapisach prawnych, jako jeszcze jeden rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej.

Zorganizowaliśmy dwie edycje Forum Edukacji Realnej, pierwszą w Warszawie, w marcu, drugą (we współpracy ze Stowarzyszeniem RzeczJasna) w Ostródzie, w październiku 2017 roku. O szczegółach tych wydarzeń można przeczytać na stronach: http://fer.edu.pl/ oraz https://www.facebook.com/forumedukacjirealnej/