Wizja Absolwenta

Absolwent Bednarskiej Szkoły Realnej:

 • posiadając dobre wykształcenie ogólne potwierdzone świadectwem dojrzałości, świadomie decyduje , czy i kiedy kontynuować naukę,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, potrafi sam stworzyć sobie miejsce pracy,
 • sprawnie posługuje się współczesną techniką komputerową, ma solidne podstawy teoretyczne i dostateczną praktykę, by metodą samokształcenia nadążać za jej rozwojem,
 • jest przedsiębiorczy, wie czego chce, umie zaplanować swoje działanie, bierze odpowiedzialność za siebie i podejmowane zadania,
 • zna dwa języki obce, w tym jeden biegle w mowie i w piśmie
 • posiada dobrze wykształcone kompetencje miękkie:
  • uważnie obserwuje rzeczywistość, dostrzega niedoskonałości istniejącego stanu rzeczy, poszukuje rozwiązań innowacyjnych i wprowadza je w życie,
  • potrafi pracować w zespole, umie planować, dzielić się zadaniami i zapobiegać konfliktom,
  • podejmując każde działanie stara się być w równym stopniu efektywny i etyczny,
  • ma prawidłową samoocenę, stawia sobie ambitne lecz realne cele, umie dobierać współpracowników, jest świadomy zagrożeń związanych z uzależnieniami,
  • motywy jego działania nie są egoistyczne – potrafi czerpać satysfakcję z dawania, a nie tylko brania.