Nazwa

Przyjęta nazwa – Bednarska Szkoła Realna znajduje uzasadnienie tak historyczne, jak i współczesne. Powołane w połowie XVIII wieku pierwsze szkoły realne kładły nacisk na “…kształcenie w dziedzinach praktycznych, mających przydać się uczniom w życiu…”, które jednocześnie “…miało być zajmujące i interesujące dla uczniów…”. Definicja słownikowa mówi, że była to “dawna szkoła średnia z przewagą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”. Dziś określenie to możemy odczytywać, jako wzywające do odnoszenia treści i form nauczania do rzeczywistych potrzeb kraju i obligujące do rozwijania u uczniów realnych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym.

Pierwsze słowo nazwy mówi o rodowodzie i ideałach szkoły – inicjatorzy jej powstania wywodzą się bowiem ze środowiska “Bednarskiej” i świadomie czerpią z jego blisko 30-letniego dorobku.

Należy odnotować, że istnieją obecnie w kraju placówki odwołujące się w swoich nazwach do pojęcia szkoły realnej. Twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej proponują oryginalny i spójny system kształcenia, który został zaaprobowany decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Chcemy dzielić się naszą ideą ze wszystkimi zainteresowanymi – naszym marzeniem jest, by w całej Polsce powstawały szkoły realne pracujące według naszego systemu.