Przedmioty rozszerzone

W Bednarskiej Szkole Realnej każdy uczeń realizuje w klasach I i II podstawę programową przedmiotu informatyka w zakresie rozszerzonym. Również każdy uczeń, w ciągu całego cyklu kształcenia, uczy się jednego języka obcego w zakresie rozszerzonym.
Dodatkowo może wybrać jeszcze dwa przedmioty z zakresu kształcenia rozszerzonego (spośród dowolnych, nauczanych w szkole, dla których przewidziany jest egzamin dojrzałości), ale dopiero w klasie III i IV. Jeśli uczeń nie podejmie w zakresie rozszerzonym nauki historii, ani też biologii, chemii, fizyki czy geografii, będzie miał obowiązek w klasie III i IV zrealizować zarówno przedmiot przyroda, jak i przedmiot historia i społeczeństwo.