TOP-KURS języka niemieckiego

Niemiecki TOP-KURS
autorski projekt nauki kultury i języka niemieckiego pod patronatem Republiki Federalnej Niemiec

Oferta zaadresowana jest do osób początkujących lub kontynuujących naukę języka, zarówno do entuzjastów niemieckiego, jak i rozczarowanych jego dotychczasową nauką.

Projekt TOP KURS jest programem autorskim, który ma na celu:

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez nauczanie języka jako elementu kultury, rozumianej głównie jako umiejętność praktycznego funkcjonowania w niemieckiej codzienności;
 2. 4 lata nauki od poziomu A1 do C1 to jedyny taki model nauki w kraju;
 3. Przygotowanie do egzaminu DSD 2 (Deutsches Sprachdiplom) na poziomie B2/C1, który jest bezpłatny i odbywa się na terenie szkoły;
 4. Przygotowanie do matury rozszerzonej zgodnie z podstawą programową MEN.

Program NIEMIECKI TOP KURS to:

 1. 8 godzin zajęć niemieckiego tygodniowo z doskonałymi nauczycielami, w tym 2 godziny konwersacji prowadzone przez doświadczonego niemieckiego lektora! Dzięki tak dużej liczbie godzin zajęć nauka niemieckiego nie jest fikcją, tak jak to się dzieje w wielu szkołach, gdzie mimo realizacji programu i pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego absolwenci dysponują niskimi kompetencjami językowymi;
 2. Fascynująca przygoda z językiem i kulturą niemiecką;
 3. Wysoką skuteczność zajęć zapewnia połączenie modelu uczenia się przez działanie z zastosowaniem najnowocześniejszych i urozmaiconych technik pracy. To autorska metoda nauczania języka obcego jako innego sposobu myślenia, zamiast mechanicznej, pamięciowej nauki słówek i gramatyki;
 4. Kolażowy charakter lekcji, czyli spójna kombinacja najróżniejszych materiałów i form pracy, co znacznie uatrakcyjnia zajęcia, utrzymuje poziom koncentracji oraz sprzyja zapamiętywaniu;
 5. Mówienie po niemiecku – łatwo i przyjemnie: seminaria konwersacyjne na bazie materiału filmowego (unikatowa, autorska metoda treningu biegłości w mówieniu, czyli przekuwania teoretycznej wiedzy o języku na praktyczne umiejętności komunikacyjne). Technika ta wyróżnia się wysokim stopniem atrakcyjności i skuteczności w nauce słówek, a także rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia;
 6. Skuteczny przepis na gramatykę niemiecką – minimum nauki na pamięć, maksimum rozumienia! Uczniowie nie uczą się na pamięć rodzajników, formy liczby mnogiej rzeczowników, końcówek przymiotnika czy form podstawowych czasowników nieregularnych, lecz poznają proste algorytmy językowe, przez co bez większego wysiłku i w sposób zupełnie naturalny nabierają poprawności językowej;
 7. Coroczny udział w przygotowanym specjalnie dla naszych uczniów, tygodniowym seminarium języka i kultury w stolicy Niemiec – Młody Berlin;
 8. Bezpłatne pomoce do nauki języka;
 9. Stypendia przewidziane dla najlepszych uczniów, przyznawane przez Centralę Wymiany Pedagogicznej PAD (Pädagogischer Austauschdienst);
 10. Uczestnictwo uczniów naszej szkoły w wymianie ze szkołą niemiecką w ramach programu PASCH Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;

Certyfikat DSD 2:

 1. Zgodnie z zarządzeniem niemieckiej Konferencji Rektorów Uczelni Wyższych HRK (Hochschulrektorenkonferenz) z dnia 3 maja 2011 roku oraz niemieckiego Ministerstwa Oświaty z dnia 17 listopada 2011 roku otwiera drogę do studiów na wszystkich niemieckich uczelniach;
 2. Stanowi najbardziej prestiżowe potwierdzenie kompetencji językowej w zakresie dyskursu ogólnego oraz specjalistycznego, w tym zawodowego i naukowego w zakresie różnych specjalności;
 3. Daje pierwszeństwo studentom polskich uczelni w zakresie uzyskania stypendium w Niemczech
 4. Zwiększa szanse na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.;

Pytania można kierować mailowo lub telefonicznie:
Mariusz A. Kisielewski, kontakt@naukaniemieckiego.pl
Tel. 603 88 14 19