Kultura 2.0

Autorski, rozbudowany program nauczania wiedzy o kulturze w postaci przedmiotu o nazwie Kultura 2.0.Program Kultury 2.0 jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów szkół licealnych, którzy oczekują nowoczesnego programu edukacji medialnej, dostosowanego do realiów współczesnej kultury. Głównym założeniem programu jest prezentowanie zjawisk kultury w układzie problemowym; uczeń ma się więc zapoznać z bardzo różnorodnymi dziełami twórczej aktywności człowieka zarówno tej z przeszłości jak i z XXI wieku. W programie wiedza teoretyczna ograniczona jest do niezbędnego minimum, a główny nacisk położony jest na twórczą aktywność ucznia uczestniczącego w poszczególnych warsztatach i projektach, których realizacja indywidualna lub grupowa staje się elementem przygotowywanego portfolio. Wykonane przez siebie dzieła uczniowie mogą prezentować na festiwalach, szkolnych imprezach oraz szkolnym kanale You Tube.

Główne cele programu:

Celem programu jest przekonanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze, świadomego odbierania nowych mediów oraz nauczenie ich konkretnych umiejętności przydatnych m.in. w zawodach artystycznych i kreatywnych (planowania czasu, współpracy w grupie, otwartości, a także obsługi programów montażowych i graficznych). Planujemy współpracę z Filmoteką Szkolną, Centrum Edukacjii Obywatelskiej, kinem Muranów, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawską Szkołą Filmową oraz z organizatorami konkursów filmowych i graficznych przeznaczonych dla młodych twórców.
Kształcenie następujących umiejętności i kompetencji:

  • samodzielność i kreatywność w tworzenie własnych projektów,
  • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole (także dotrzymywania terminów),
  • umiejętność refleksyjnego odbierania tekstów kultury,
  • samodzielność w docieraniu do źródeł informacji na temat sztuki,
  • umiejętność odnajdywania w tekstach współczesnej kultury popularnej tradycyjnych wątków i tematów,
  • orientacja w aktualnych trendach artystycznych i wydarzeniach,
  • umiejętność rozpoznawania dzieł różnych epok, stylów i kierunków,
  • sprawność argumentowania własnej interpretacji tekstu kultury oraz uwzględnienia odpowiednich kontekstów (biograficznych, historycznych, filozoficznych itd.).

Przykłady zagadnień i tematów – cykle kilku zajęć:

 • zajęcia z filmu dokumentalnego (krótka historia dokumentu, projekcje wybranych filmów krótkometrażowych, wyjścia do kina na filmy dokumentalne np. na festiwalu Planet Doc, realizacja samodzielnego projektu filmowego),
 • zajęcia z teledysku (historia teledysku, przykłady różnego typu realizacji, rodzaje teledysku ze względu na formę, wizyta na planie zdjęciowym teledysku, realizacja własnego projektu do wybranej muzyki)
 • zajęcia ze street artu (historia street artu, zapoznanie z technikami i tematami najbardziej znanych prac (graffiti, wlepki, street art 3D) słownik pojęć sztuki ulicy, animacja blue z graffiti, wycieczka po Warszawie, do Łodzi lub Bydgoszczy trasą – sztuka ulicy, realizacja samodzielnego projektu np. szablonu lub street artu przestrzennego)
 • zajęcia z filmu animowanego (krótka historia animacji, projekcje wybranych filmów krótkometrażowych, poznanie rożnych technik animacji poklatkowej, budowa stołów do animacji, wycieczka do studia Semafor w Łodzi, realizacja samodzielnego projektu animowanego),
 • zajęcia z reklamy (historia reklamy, różne formy reklamy, wizyta na planie komercyjnej reklamy, realizacja projektu – telewizyjnej reklamy nieistniejącego produktu),
 • zajęcia z land artu (historia land artu, przykładowe realizacje, wykonanie własnego projektu w przestrzeni zewnętrznej),
 • zajęcia z teatru cienia (historia teatru cieni, przykłady z różnych kultur (np. Chiny, Indie itd.), współczesne przykłady np. z programu Mam Talent, wyjście na spektakl teatru cieni , realizacja współczesnego teatru cienia),
 • zajęcia z animacji w materii sypkiej (historia animacji w materii sypkiej, przykładowe realizacje w soli, piasku, ryżu itd., realizacja własnego projektu do muzyki klasycznej)

(autorski programu przedmiotu Kultura 2.0 opracowała Karolina Haka-Makowiecka)