Spektakularnym przykładem interdyscyplinarności nauczania w Szkole Realnej będzie dziesięciodniowy obóz organizowany dla uczniów pierwszych klas w maju lub czerwcu każdego roku.

Partnerem szkoły w organizacji obozu jest dr Jerzy Sikora z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, dysponującego bazą terenową w Białych Błotach koło Chojnic. Dr Jerzy Sikora, w ramach wieloletniego programu, prowadzi prace wykopaliskowe w pobliskiej wsi Ostrowite. Przez cały czas trwania obozu uczniowie są, rotacyjnie, zaangażowani w prace archeologiczne, zarówno w terenie, jak i w pracowni oraz w aktywności związane z treściami nauczania m.in. biologii, geografii, chemii, fizyki i historii. Uczniowie uczestniczą w wykopaliskach, stanowiących autentyczną działalność naukową. Ze względu na szczególny charakter każdego etapu prac wykopaliskowych uczniowie zapoznają się w trakcie obozu z całym cyklem badań.

Na podkreślenie zasługuje naturalne pojawianie się, w czasie realizacji przez uczniów poszczególnych zadań, treści dotyczących bardzo różnych przedmiotów nauczania. Wynika to ze strategii badawczej kierownika wykopalisk (wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i komputerowego, specjalistycznego oprogramowania; korzystanie z fotografii lotniczej i systemu GIS, współpraca z geofizykami i geomorfologami) oraz wieloaspektowości prowadzonych przez niego prac (kontekst geologiczny, historyczno-kulturowy, uwarunkowania chemiczne związane m.in. z nawożeniem gleby i korozją artefaktów, procesami wypalania wapna; kontekst biologiczny – szkielety ludzkie, fragmenty kości zwierzęcych i wytwarzane z nich przedmioty, odciski roślin w przepalonej glinie, dendrochronologia, przemiany dotyczące pobliskiego jeziora). Zajęcia odbywają się w rejonie kilkunastu wsi stanowiących tzw. Kosznajderię – obszar przez pięć wieków zamieszkiwany przez, odrębną kulturowo, ludność niemiecką wyznania rzymskokatolickiego. Fenomen ten i jego materialne ślady stanowią źródło interesujących dociekań realizowanych w trakcie zwiadów terenowych.