Programy autorskie

W ramach programu nauczania uczniowie mają możliwość uczestniczenia w autorskich zajęciach: