Psychologia

Rola psychologa w funkcjonowaniu Bednarskiej Szkoły Realnej jest całkowicie przedefiniowana w stosunku do powszechnie funkcjonującej praktyki. Psycholog pomaga uczniom kształtować tzw. kompetencje miękkie i wspomaga ich w indywidualnym rozwoju. Jego zadaniem jest praca z wychowawcami i całym zespołem nauczycielskim nad doskonaleniem metod dydaktycznych i wychowawczych. Psycholog w czasie całego cyklu kształcenia prowadzi regularne zajęcia, mające swoje miejsce w planie lekcji, ale także wspomaga uczniów w ich działaniach indywidualnych i grupowych (wykonywanie projektów i zadań zespołowych, program E2, budowanie portfolio).

W każdym roku nauczania akcentowane są odmienne zagadnienia:

  • w pierwszej klasie szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie zdolności uczenia się, kształcenie umiejętności interpersonalnych oraz doskonalenie efektywności pracy w grupie.
  • klasa druga poświęcona jest psychologii komunikacji oraz rozwojowi inteligencji motywacyjnej i intrapersonalnej.
  • w klasie trzeciej, w związku z ostatecznym wyborem kierunków kształcenia, uczniowie zapoznają się z psychologią zdolności (np. zdolności i kompetencji biznesowej, medialnej itd.) oraz koncentrować na zastosowaniach psychologii poznawczej, psychologii uwagi i psychologii twórczości w poszerzaniu poziomu własnych kompetencji.
  • w ostatnim roku kształcenia proponujemy uczniom warsztaty samorozwoju w kontekście ich zainteresowań zawodowych oraz preferencji dotyczących dalszych kierunków kształcenia.