Portfolio

Portfolio przygotowywane każdego roku przez ucznia, jest zbiorem udokumentowanych dokonań – zaprojektowanych obiektów, programów komputerowych, działań społecznych, czy nagród zdobytych w zawodach sportowych.

W Bednarskiej Szkole Realnej uczeń bierze udział w różnych działaniach zespołowych i indywidualnych w ramach obowiązkowych lekcji, jak i podczas samodzielnej aktywności. Warto, żeby nauczył się dobrze dokumentować swoje osiągnięcia, zarówno te drobne, jak i spektakularne. Jest zachęcany do rejestrowania swoich poczynań w szkole, w czasie praktyk w innych instytucjach, ale też związanych np. ze swoim hobby. W kolejnych latach nauki rosną wymagania dotyczące jakości prezentowania treści – układu graficznego, opisów, zdjęć, plików czy filmów. Osobiste portfolio powinno stanowić dla absolwenta Szkoły Realnej wartościowe wyposażenie, z którym wkroczy na rynek pracy. Formalnym opiekunem przedmiotu jest wychowawca.

Pod koniec roku uczeń przedstawia podczas specjalnej obrony, trzy różnorodne elementy swojego Portfolio. Obecnie trwają prace specjalnej komisji, powołanej przez Wiec Demokracji Szkolnej, nad szczegółami systemu prezentacji i oceniania Portfolio.