Podstawy prawa

Przedmiot o charakterze wykładowo-seminaryjnym. Takie, nieco akademickie, podejście jest uzasadnione wiekiem uczniów klasy IV, a dodatkowo podkreśla szczególne znaczenie omawianych treści. Zamierzone jest zderzenie dwóch perspektyw, z których kreślone będą ramy przyszłych działań i postaw absolwentów: zewnętrznej – prawnej i wewnętrznej – etycznej (w ramach przedmiotu E2 realizowanego w klasie czwartej w podobnej formie). Szczególny nacisk jest kładziony na te działy prawa, z którymi absolwenci będą się stykać najczęściej, a więc prawo autorskie, prawo pracy, prawo handlowe, prawo podatkowe. Uczestnicy kierunku biznesowo-ekonomicznego zrealizują ten przedmiot, w formule poszerzonej, w ramach zajęć specjalistycznych już w klasie trzeciej.