Nowe przedmioty

Przedmioty ogólne, specyficzne dla Bednarskiej Szkoły Realnej to:

Oceny z tych przedmiotów pojawiają się na świadectwie ucznia i wpływają na promocję do kolejnej klasy.