Kursy w Realnej

Bednarska Szkoła Realna oprócz zajęć przewidzianych dla uczennic i uczniów liceum, prowadzi także dodatkowe odpłatne zajęcia edukacyjne.