Rekrutacja 2023/2024 – zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń!

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! Internetowy System Rekrutacji jest dostępny pod adresem: https://rekrutacja.bsr.edu.pl. Mogą logować się do niego zarejestrowane osoby. Zapisy zakończyły się 1 marca. +

Uczymy realnych umiejętności

W szybko zmieniającym się świecie potrzebne są kompetencje oparte na komunikacji, pracy zespołowej i multidyscyplinarności. Naszym celem jest dobre przygotowanie uczniów do wejścia w samodzielne życie. Więcej +

Nauka

Poznaj program nauczania sprzyjający rozwojowi indywidualnych zainteresowań i sprawdź profile specjalizacji.

Czytaj więcej +

Rekrutacja

Sprawdź zasady rekrutacji do szkoły oraz koszty nauki.

Czytaj więcej +

Nowatorska szkoła średnia
Specjalizacje

Multimedialna

Przekazujemy wiedzę o sztuce i współczesnych mediach i uczymy w działaniu tworzenia form multimedialnych.

Biznesowo-ekonomiczna

Motywujemy i uczymy pracy zespołowej w prowadzeniu własnych przedsięwzięć.

Techniczno-informatyczna

Uczymy poprawnego kodowania, stosowania baz danych, programowania robotów, projektowania sieci i wielu innych aspektów IT

Artystyczna

Przekazujemy wiedzę o sztuce, uczymy projektowania graficznego.